Business-utdanna leiarar gir mindre lønn til dei tilsette

Kva er effektane av å tilsette bedriftsleiarar med businessutdanning? Ein ny forskningsartikkel frå stjerneøkonomen Daron Acemoglu og medforfattarar He og Le Maire prøver å svare på dette spørsmålet. Ved å bruke store data frå USA og Danmark og kreative men rigorøse forskningsmetodar finn dei at bedrifter som byttar ut ein leiar med anna bakgrunn med ein ny leiar med business-utdanning endrar seg på eit punkt: dei reduserer lønnene til dei ansatte (med 6% i USA og 3% i Danmark, over ein 5-årsperiode). Som eit resultat blir bedriftene meir lønsame for eigarane. Og dette skuldast mest sannsynlig læring i utdanninga, ikkje at studentane som studerer business i utgangspunktet er forskjellige.

For oss som driv med utdanning innan økonomi og administrasjon og som er opptatte av påvirkninga på samfunnet er dette ambivalente resultat. Vår utdanning gir meir lønsame bedrifter, men dette går altså ut over dei tilsette. Slik sett bidreg vi til auka ulikheit i samfunnet. Og utdanninga har ingen effekt på vekst eller produktivitet ellers.

Ein presentasjon av paperet ligg på Youtube: 21 Feb 2022, Daron Acemoglu (MIT)

(Dei vanlige forbeholda gjeld: Det er alltid usikkerhet i denne typen «kvasi-eksperimentelle» metodar, og det er ikkje klart i kva grad funna vil gjelde andre land inkludert Norge).

Samandrag:

This paper provides evidence from the US and Denmark that managers with a business degree (“business managers”) reduce their employees» wages. Within five years of the appointment of a business manager, wages decline by 6% and the labor share by 5 percentage points in the US, and by 3% and 3 percentage points in Denmark. Firms appointing business managers are not on differential trends and do not enjoy higher output, investment, or employment growth thereafter. Using manager retirements and deaths and an IV strategy based on the diffusion of the practice of appointing business managers within industry, region and size quartile cells, we provide additional evidence that these are causal effects. We establish that the proximate cause of these (relative) wage effects are changes in rent-sharing practices following the appointment of business managers. Exploiting exogenous export demand shocks, we show that non-business managers share profits with their workers, whereas business managers do not. But consistent with our first set of results, these business managers show no greater ability to increase sales or profits in response to exporting opportunities. Finally, we use the influence of role models on collegemajor choice to instrument for the decision to enroll in a business degree in Denmark and show that our estimates correspond to causal effects of practices and values acquired in business education – rather than the differential selection into business education of individuals unlikely to share rents with workers.

Referanse:

Acemoglu, Daron, Alex He, og Daniel le Maire. 2022. «Eclipse of Rent-Sharing: The Effects of Managers’ Business Education on Wages and the Labor Share in the US and Denmark». Working Paper 29874. Working Paper Series. National Bureau of Economic Research. https://doi.org/10.3386/w29874.

Skriv ein kommentar