Oppsummering av emnet i forretningsetikk ved Høyskolen Kristiania hausten 2018

I emnet Forretningsetikk ved Høyskolen Kristiania jobbar studentane med ei omfattande prosjektoppgåve om ei bedrift sitt bærekraftsarbeid. I haustsemesteret 2018 var temaet Nortura sine utfordringar innan og arbeid med etikk, samfunnsansvar og bærekraft. Her oppsummerar eg nokre erfaringar frå emnet, mest for eigen del. Prosjektoppgåva, del for del Del 1: Eit etisk dilemma i Nortura […]