Informasjonsasymmetri i The Economist

Fantastisk artikkel om informasjonsasymmetri (og Akerlof sin klassikar Market for Lemons) i The Economist.

Skriv ein kommentar