Bryan Caplan: The case against education

Bryan CaplanThe case against education: Why the education system is a waste of time and money2018, Princeton University Press. Kvifor er det så lønsamt for den enkelte å ta utdanning? I si nye bok forkastar Bryan Caplan i stor grad den enklaste forklaringa, at utdanning gir kunnskap og ferdigheiter som arbeidsgivarar set pris på og […]

Breiband gir dårlegare karakterar

Bruk av breiband i skulen gir dårlegare karakterar, men det hjelp å blokkere Youtube… This paper examines the effects of providing broadband to schools on students» performance. We use a rich panel of data on broadband use and students» grades from all middle schools in Portugal. Employing a first-differences specification to control for school-specific unobserved […]