Merkelapp: utdanning

Bryan Caplan: The case against education

Bryan CaplanThe case against education: Why the education system is a waste of time and money2018, Princeton University Press. Kvifor er det så lønsamt for den enkelte å…

Breiband gir dårlegare karakterar

Bruk av breiband i skulen gir dårlegare karakterar, men det hjelp å blokkere Youtube… This paper examines the effects of providing broadband to schools on students» performance. We…