Merkelapp: samanlikning

Samanlikning

Eit brev til «Dear Jeremy work and careers advice» i The Guardian oppsummerer effektene av å samanlikne seg sjølv med andre (som tener meir): …I have recently become…