Merkelapp: insentiv

Juks i verkstedbransjen

Verkstadtenester (reparasjonar, vedlikehald, kontroll etc) er ein type teneste der det er stor skilnad på kunnskapen til kjøpar og seljar, på linje med tannlege- og legetenester, advokattenester, utdanning,…

Effekten av insentiv

One day Deng Xiaoping decided to take one of his grandsons to visit Mao Tse-tung. «Call me Granduncle,» Mao offered warmly. «Oh, I certainly couldn’t do that, Chairman…