CV Jakob Utgård

Erfaring

2014 – | Førsteamanuensis, Høyskolen Kristiania
Førsteamanuensis i marknadsføring.

2009-2013 |  Doktorgradsstipendiat, Handelshøyskolen BI
Doktorgradsprosjekt ved Institutt for markedsføring/Senter for varehandelsstudier.

2007-2009 | Rådgjevar, forskar, Norsk institutt for bioøkonomi (tidl. Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning)

2004-2007 | Produktsjef, Nidar AS (Orkla)

Utdanning

2009-2015 | Ph.D, Business and Economics, Handelshøyskolen BI

Spesialisering: Marknadsføring. Tittel på avhandlinga: Organizational form, local market structure and corporate social performance in retail. Veileder: Arne Nygaard. Hausten 2013 gjesteforskar ved Universitetet i Lleida, Spania.

2003-2004 | Master of Science, Business & Community, Universitetet i Bath, UK

1999-2003 | Sivilmarkedsfører, Handelshøyskolen BI
Hausten 2002 utvekslingsstudent ved Indian Institute of Management, Calcutta